Ativan Sverige

Vad är Ativan och vad är dess syfte?

Ativan är ett bensodiazepinläkemedel som används av patienter som lider av ångestsjukdomar men också från andra former av störningar som involverar hjärnaktiviteten och dess optimala funktion. För att behandla ångest och andra former av störningar, samverkar Ativan med kemikalierna i hjärnan och återställer den normala balansen mellan så att patienten kan uppleva de bästa resultaten.

Huvudsyftet är att behandla dem som behöver det och ge dem sedan ett normalt liv, så länge behandlingen utförs enligt en strikt rekommendation från läkaren och med stor omsorg om doseringen.

Indikationer och säker dosering

Precis som alla andra läkemedel i denna Benzodiazepin-familj borde du bara köpa Ativan efter en fullständig läkarundersökning, för att avgöra om du är lämplig för sådan typ av behandling eller inte, och även om du är frisk nog att följa den här behandlingen under den tid som behövs av tid. Hur som helst, sök medicinsk vägledning i förväg för att köpa Ativan, köp endast den här produkten från licensierade säljare och se till att du är medicinsk lämplig att följa en fullständig behandling.

Ativan kommer i form av tabletter eller injektion. För bästa resultat och maximal effekt på ditt medicinska tillstånd är det bäst att kontakta din läkare angående den dagliga dosen. Om inte annat anges bör Ativan administreras oralt i delade doser, högst 5 mg per dag. För Ativan injektion (används för behandling av status epilepticus) bör dagsdosen nu överstiga 4 mg.

Rådfråga alltid din läkare för bästa optimala doseringsschema och köp aldrig Ativan själv utan att följa läkarens rekommendationer.

Kontraindikationer och biverkningar

Köp inte Ativan för personligt bruk om du är gravid, ammande eller yngre än 18 år. Ativan är en kraftfull, men mycket effektiv medication som endast ska användas och administreras av personer som är äldre än den lägsta åldern av 18 år.

Låt din läkare veta om ett eventuellt hälsoproblem och ge honom fullständig medicinsk historia om möjligt. På så sätt kommer han att kunna ordinera bästa möjliga behandling innan du får fortsätta med att köpa Ativan.

Vid missbruk eller behandling utan medicinsk rekommendation kan eventuella biverkningar förekomma, ge patienten oönskade reaktioner och i vissa fall svåra symptom. Bland de biverkningar som oftast är vanliga vid användning av Ativan kan patienter stöta på:

  • dåsighet
  • sömnighet
  • illamående
  • lätt huvudvärk

Om du under en behandling med Ativan under alla omständigheter stöter på:

  • Ökad svettning
  • problem att tala
  • förlust av energi eller styrka
  • eller något annat ovanligt symptom

Sök medicinsk vägledning så snart som möjligt eftersom dessa kan vara symtom på överdos. Sluta ta Ativan omedelbart och drick så mycket vatten som möjligt.

Lagring och säker användning

Köp endast Ativan från licensierade säljare, läs noggrant igenom instruktionerna och se till att produkten kommer i en förseglad förpackning. Se till att utgångsdatumet är tydligt synligt och aldrig administreras Ativan om det datumet har passerat.

Håll Ativan på svala och torra platser, utom räckhåll för barn eller djur och alltid säker från extrem värme, fuktighet eller direkt vatten. Förvara aldrig Ativan i rent vatten och förvara det i sin ursprungliga låda.